bao bi gia re, bao bì nhựa giá rẻ, bao bi nhua gia re nhat, bao bì nhựa giá rẻ nhất

32202203.jpg
323102000.png
001221010.jpg
132333031.png
132333030.png

Túi vải : chủ yếu làm bằng chất liệu Polypropylene, được làm từ hai công nghệ sản xuất khác nhau : phương pháp may thông thường và phương pháp gia cố nhiệt ( túi vải không dệt ) – sau này là công nghệ được cấp bằng sáng chế của ngành công nghiệp sản xuất bao bì. Để biết xác định mức độ tác động tới môi trường của túi vải, hãy cùng xem nghiên cứu dưới đây :

Chúng ta chọn ra ba sản phẩm khác nhau A, B và C  gồm các loại túi vải dệt may thông thường và túi vải không dệt. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên toàn bộ Bản thống kê vòng đời (Life Cycle Inventory – LCI) của hai trình tự sản xuất khác nhau, được lấy từ nghiên cứu tại chỗ trong ngành sản xuất túi vải PP không dệt. Tác động môi trường được định lượng bằng phương pháp chỉ thị Eco-indicator 99, phương pháp định hướng tổn thất để đánh giá

Đánh giá Tác động Chu kỳ vòng đời (LCIA) bằng cách sử dụng một trong những phần mềm thương mại LCA hàng đầu, SIMAPRO 7.2. Các giá trị điểm số đơn được tính bằng phương pháp chỉ thị sinh thái 99 được xem như là một chỉ thị để so sánh tác động môi trường do các túi này, sản xuất bởi hai công nghệ khác nhau và giải thích chi tiết các kết quả được cung cấp trong bài báo này.

Từ các kết quả của Đánh giá Tác động Chu kỳ Cuộc sống trong Phương pháp Chỉ thị sinh thái -99, công nghệ sản xuất bằng dệt may thông thường có vẻ tốt hơn so với công sản xuất túi vải không dệt đã sử dụng. Một báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động môi trường của các túi này cũng như các điểm nóng trong cả hai công nghệ sản xuất sẽ được thảo luận rộng rãi hơn trong bài viết sắp tới.